Hội thảo Kiểm soát rủi ro đầu tư tài chính cá nhân

Ngày 14/5 tại Hà Nội, VietinAviva và VCCI tổ chức Hội thảo “Kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính cá nhân”.
> Xem thêm

Giới Thiệu Chung Về Sản Phẩm

Vietinbank Aviva, với kinh nghiệm Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của tập đoàn Aviva và mạng lưới phân phối hàng đầu Việt Nam của ngân hàng Vietinbank, hướng tới cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, vượt trội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

> Xem thêm