Chương trình ưu đãi "Xuân Phát Lộc - Tết Hưng Gia"

Chương trình ưu đãi "Xuân Phát Lộc - Tết Hưng Gia" với 500 suất quà tặng đặc biệt dành cho 500 khách hàng đầu tiên khi tham gia mua hai dòng sản phẩm bảo hiểm Phát Lộc Hưng Gia và Phát Lộc An Khang khi được bán kèm ít nhất 01 sản phẩm bổ trợ của công ty.
> Xem thêm

Giới Thiệu Chung Về Sản Phẩm

Vietinbank Aviva, với kinh nghiệm Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của tập đoàn Aviva và mạng lưới phân phối hàng đầu Việt Nam của ngân hàng Vietinbank, hướng tới cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, vượt trội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

> Xem thêm