Tập đoàn bảo hiểm Anh quốc Aviva làm việc tại VietinBank

Ngày 3/4 tại Hà Nội, Chủ tịch HĐQT VietinBank Nguyễn Văn Thắng đã tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn bảo hiểm Anh quốc Aviva do Tổng Giám đốc Mark Wilson dẫn đầu.

 

 

 

 

> Xem thêm

Giới Thiệu Chung Về Sản Phẩm

Vietinbank Aviva, với kinh nghiệm Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của tập đoàn Aviva và mạng lưới phân phối hàng đầu Việt Nam của ngân hàng Vietinbank, hướng tới cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, vượt trội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

> Xem thêm