Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VietinBank Aviva và VietinBank

Sáng ngày 11/12/2014, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng hợp tác giữa VietinBank Aviva (VietinAviva) và Trung tâm thẻ VietinBank trong việc hợp tác cung cấp dịch vụ bán chéo giữa bảo hiểm và thẻ.

 

> Xem thêm

Giới Thiệu Chung Về Sản Phẩm

Vietinbank Aviva, với kinh nghiệm Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của tập đoàn Aviva và mạng lưới phân phối hàng đầu Việt Nam của ngân hàng Vietinbank, hướng tới cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, vượt trội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

> Xem thêm