VietinAviva chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng

Vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ VietinBank Aviva (VietinAviva) đã tiến hành bồi thường 4 trường hợp khách hàng không may gặp rủi ro là chị Nguyễn Thị T M, chị Trần Thị M, chị Trần Thị L và anh Nguyễn Văn H với tổng số tiền bồi thường trên 20 triệu đồng.

> Xem thêm

Giới Thiệu Chung Về Sản Phẩm

Vietinbank Aviva, với kinh nghiệm Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của tập đoàn Aviva và mạng lưới phân phối hàng đầu Việt Nam của ngân hàng Vietinbank, hướng tới cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, vượt trội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

> Xem thêm