Hội thảo Bancassurance – Tiềm năng & cơ hội cùng cơ hội phát triển

Với mục tiêu tăng cường nhận thức về việc phát triển kinh doanh bảo hiểm nhân thọ trong hệ thống ngân hàng VietinBank, từ ngày 13/4/2014 đến ngày 15/4/2104, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ VietinBank Aviva (VietinAviva) đã tổ chức hội thảo “Bancassurance – Tiềm năng cùng cơ hội phát triển” tại Đà Nẵng.

> Xem thêm

Giới Thiệu Chung Về Sản Phẩm

Vietinbank Aviva, với kinh nghiệm Bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của tập đoàn Aviva và mạng lưới phân phối hàng đầu Việt Nam của ngân hàng Vietinbank, hướng tới cung cấp những giải pháp bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp, vượt trội và đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng.

> Xem thêm